محمدجلیل عبدالله زاده

مشاور و مدیر فنی


میلاد رمضانی

مدیر واحد آنالیز و تحلیل


فرشته السادات میر جلیلی

مدیر واحد فنی


بهنام رمضانی

طراح


فریبا نواب پور

مدیر واحد پشتیبانی


محمدی

برنامه نویس - طراح سایت


احمد فیاضی مقدم

مدیر واحد فروش و بازاریابی


میثم خوشبخت

استاد - مشاور فنی